Συνδεθείτε με

Ξεκίνα με SUPER BONUS!

 • Επιπλέον 10% έκπτωση στην πρώτη ασφάλιση νέων οχημάτων

 • Επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ασφάλιση

 • Δωρεάν Privilege Card υγείας με πλούσιες παροχές

 • Μηνιαίες άτοκες δόσεις

 • Δυνατότητα 3-μηνης ασφάλισης

myHealth Clinic Basic (για πολίτες τρίτων χωρών)

myHealth Clinic Basic 

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών (με Α.Π. οικ. 53821/2014), το myHealth Clinic Basic καλύπτει πλήρως ασφάλιση ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

Ασφάλιστρα:

 • 0-30 ετών --> 120€
 • 31-45 ετών --> 126€
 • 46-55 ετών --> 138€
 • 56-60 ετών --> 146€
 • 61-65 ετών --> 150€
 • 66-70 ετών --> 250€
 • 71-75 ετών --> 410€

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις :

myHealth Clinic Basic 
 • Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος. Το ύψος  των καλυπτομένων παροχών ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%  κατ΄ ανώτατο όριο.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου. Το ύψος  των καλυπτομένων παροχών ανέρχεται στο ποσό των  1.500,00€ ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%  κατ΄ ανώτατο όριο.
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα, αποκλειστικά για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Το ύψος  των καλυπτομένων παροχών ανέρχεται στο  ποσό των 10.000,00€ ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ΄ ανώτατο όριο .