Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η myDirect Insurance αποτελεί τον πρωτοποριακό απευθείας τρόπο ασφάλισης, παρέχοντας ανταγωνιστικές καλύψεις με χαμηλά ασφάλιστρα, πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών καθώς και συνεχή υποστήριξη.

Η myDirect είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011.


Η myDirect μέχρι 31/03/2020 διέθετε ασφαλιστικά προγράμματα μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας «PRIME INSURANCE CO. LTD», ενώ από τη 01/04/2020 τα ασφαλιστικά προγράμματα παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

myDirect Ανώνυμη Εταιρία Πρακτορείας Ασφαλίσεων
Α.Μ.: 265090, ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58533/04/Β/05/63