Προγράμματα ασφάλισης Μοτοσυκλέτας

My direct Basic Moto

  • Αστική Ευθύνη
  • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
  • 24ωρη "Γραμμή Υγείας 1010"
  • Νομική Προστασία
  • Πλήρης Οδική Βοήθεια (Προαιρετική)