Προγράμματα ασφάλισης Αυτοκινήτου

My direct Basic Αuto

 • Αστική ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • 24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010»
 • Οδική Βοήθεια (Προαιρετική)
 • Ενεργοποίηση Αερόσακου -800€ (Προαιρετική)
 • Νομική Προστασία (Προαιρετική)
 • Θραύση Κρυστάλλων (Προαιρετική)
 • Αστική Ευθύνη Πυρός εως 20.000 (Προαιρετική)
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Προαιρετική)

My direct Plus Auto

 • Αστική ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • 24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010»
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Νομική Προστασία
 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Ολική και Μερική Κλοπή
 • Τρομοκρατικές ενέργειες και αναταραχές
 • Οδική Βοήθεια (Προαιρετική)
 • Ενεργοποίηση Αερόσακου -800€ (Προαιρετική)
 • Νομική Προστασία (Προαιρετική)
 • Θραύση Κρυστάλλων (Προαιρετική)
 • Αστική Ευθύνη Πυρός εως 20.000 (Προαιρετική)
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Προαιρετική)
 • Ενοικίαση (Προαιρετική)

My direct Full Auto

 • Αστική ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • 24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010»
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Νομική Προστασία
 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Ολική και Μερική Κλοπή
 • Τρομοκρατικές ενέργειες και αναταραχές
 • Ίδιες Ζημιές
 • Οδική Βοήθεια (Προαιρετική)
 • Ενεργοποίηση Αερόσακου -800€ (Προαιρετική)
 • Νομική Προστασία (Προαιρετική)
 • Θραύση Κρυστάλλων (Προαιρετική)
 • Αστική Ευθύνη Πυρός εως 20.000 (Προαιρετική)
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Προαιρετική)
 • Ενοικίαση (Προαιρετική)