Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up)

Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up)

Η Prime Insurance αναγνωρίζοντας την σημασία της ιατρικής πρόληψης προσφέρει στα μέλη του προσράμματος Prime Med Plus

Δωρεάν παροχές για έναν βασικό προληπτικό έλεγχοτης υγείας τους, από τον οποίο εάν προκύψουν τυχόν παθολογικά ευρήματα μπορεί να διευρυνθεί σε όποιο μέγεθος κρίνει ο θεράπων ιατρός του μέλους, με χρήση των παροχών του εκάστοτε προγράμματος.

Το Prime Med Plus. προσφέρει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη των μία φορά ετησίως

Βασικό αιματολογικό έλεγχο

 • Γενικήαίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT

 

Οφθαλμολογικό έλεγχο

 • Έλεγχο οπτικής οξύτητας
 • Τονομέτρηση με Goldman
 • Μέτρηση στην Σχισμοειδή λυχνία

 

Οδοντιατρικό έλεγχο

 • Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας
 • Καθαρισμό οδόντων
 • Στίλβωση
 • Φθορίωση (παιδιά)