Συνδεθείτε με

Ξεκίνα με SUPER BONUS!

  • Επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ασφάλιση

  • Δωρεάν Privilege Card υγείας με πλούσιες παροχές

  • Μηνιαίες άτοκες δόσεις

  • Δυνατότητα 3-μηνης ασφάλισης

Ιατρικές Πράξεις / Διαγνωστικές Εξετάσεις

A) Ιατρικές Πράξεις

Ο ασφαλισμένος μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε γιατρούς του δικτύου που κοστολογούνται με τιμές  «Δημοσίου/ΦΕΚ». Επίσης ιατρικές πράξεις που κοστολογούνται εκτός τιμών «Δημοσίου/ΦΕΚ» μπορεί να τις πραγματοποιήσει σε γιατρούς του δικτύου με έκπτωση 20% έως 50% επί του εκάστου ιδιωτικού  τιμοκαταλόγου των ιατρών μελών του δικτύου.

Β) Διαγνωστικές Εξετάσεις
  • Καλύπτεται η διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, που κοστολογούνται με τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ».
  • Καλύπτεται η διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, που κοστολογούνται έκτος τιμών «Δημοσίου/ΦΕΚ», με έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του διαγνωστικού κέντρου. 
  • Καλύπτεται η διενέργεια μη επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων στις κλινικές, Υγεία, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης,  Μητέρα, καθώς και Παίδων Μητέρα, με ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο βασισμένο σε τιμές «Δημοσίου/ΦΕΚ».
  • Καλύπτονται ψηφιακές ακτινογραφίες και υπέρηχοι στις κλινικές Υγεία, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Μητέρα, καθώς και Παίδων Μητέρα, με προνομιακές τιμές.