Βιβλιοθήκη Εντύπων

Βιβλιοθήκη εντύπων

Μέσα από τη Βιβλιοθήκη εντύπων έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από ιδιαίτερα χρήσιμα έντυπα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα που διαθέτει η myDirect. Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έντυπα στον υπολογιστή σας.

PDF icon Προσυμβατική Ενημέρωση της MyDirect

PDF icon Βιβλίο Όρων - Όλα για την ασφάλισή μου

Αποτελεί το εγχειρίδιο ασφάλισης για τα προγράμματα ασφάλισης myCar και myMoto. Περιέχει τους Ειδικούς και Γενικούς όρους ασφάλισης, καθώς επίσης και τα υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης και υπαναχώρησης.

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Plus Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Full Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Moto Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Moto Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Plus Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Full Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Plus Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Full Saver)

 

Περέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες myDirect A.E. και Prime Insurance Co. Ltd. καθώς επίσης και σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε πριν προχωρήσετε σε σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

 

PDF icon myCar, myMoto - Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες αποζημίωσης διεκπαιρεώνονται πιο σύντομα και χωρίς ταλαιπωρία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φιλική δήλωση στον υπολογιστή σας, να την τυπώσετε και να έχετε πάντα ένα αντίγραφο στο αυτοκίνητό σας.

PDF icon myCar, myMoto - Αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης Αρ.6 Παρ.6 Π.Δ. 237/86.


PDF icon myCar, myMoto - Δήλωση ζημιάς

PDF icon Δηλώσεις Εναντίωσης