Νόμος Ασφάλισης Αυτοκινήτου (4261/2014)

 

Νόμος Ασφάλισης Αυτοκινήτου (4261/2014)

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (άρθρο 169 του Νόμου 4261/2014), για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου, απαιτείται η καταβολή των ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, πριν από τη λήξη του εν ισχύ ασφαλιστηρίου. Η κατά τα άνω εμπρόθεσμη πληρωμή είναι προϋπόθεση για την ανανέωση της ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση (μη εμπρόθεσμης πληρωμής), η υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση του αυτοκινήτου θα λήξει και από την επόμενη μέρα της λήξεως το όχημα είναι ανασφάλιστο.