Καλύψεις Plus Saver

Καλύψεις Plus Saver


Το πακέτο καλύψεων myCar Plus Saver μπορεί να προστεθεί στο βασικό πρόγραμμα Basic Saver και προσφέρει μία σειρά απο επιπλέον καλύψεις και παροχές για μεγαλύτερη προστασία του αυτοκινήτου σας. Οι καλύψεις παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Plus Saver

12. Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.

13. Ολική κλοπή

14. Μερική κλοπή

15. Ζημιές από γεωλογικές διαταραχές

16. Αυτόματη αναπροσαρμογή της αξίας του αυτοκινήτου κάθε μήνα

17. Θραύση τζαμιών

18. Οικονομική Ενίσχυση 

19. Ζημιές από Φυσικά Φαινόμενα (προαιρετική)

            

 

 

 • Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος από πυρκαγιά και έκρηξη.

   Ακόμη, καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται από πυρκαγιά ή/και έκρηξη που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές ή κακόβουλες ενέργειες.
 • Ολική κλοπή
  • Καλύπτεται η κλοπή του ασφαλιζόμενου οχήματος ύστερα από ληστεία ή διάρρηξή του ή με τη χρήση κλειδιού που έχει οικειοποιηθεί παράνομα.

   Καλύπτονται επιπλέον και: 

   Οι ζημιές των κλεπτών στο όχημα:
   • όταν βρεθεί πριν την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης κλοπής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον παρόντα ειδικό όρο.
 • Μερική κλοπή
  • Καλύπτεται η κλοπή σταθερών εξαρτημάτων του ασφαλιζόμενου οχήματος που αποτελούν τμήμα ή πάγιο

   εξοπλισμό του, ύστερα από ληστεία ή διάρρηξή του ή με τη χρήση κλειδιού που έχει οικειοποιηθεί παράνομα.


   Επίσης καλύπτονται: 

   1. Η κλοπή μη σταθερών ή παρελκόμενων εξαρτημάτων (αξεσουάρ) του οχήματος (μέχρι 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του οχήματος).

   2. Η κλοπή εργοστασιακής κατασκευής σταθερών εξαρτημάτων ήχου και εικόνας του οχήματος (ra­dio/cd, τηλεοράσεις, tablets, gps κ.λπ) αθροιστικά και συνολικά μέχρι 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του οχήματος
  • Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €100
 • Ζημιές από γεωλογικές διαταραχές
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προκαλούνται από σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου. Η κάλυψη, εκτός από τον κλονισμό, περιλαμβάνει και ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη ή/και καθίζηση ή/και κατολίσθηση ή/και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), εφόσον οφείλονται σε σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €300.
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή της αξίας του αυτοκινήτου κάθε μήνα
  • Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος θα μειώνεται κατά ποσοστό 1% για κάθε μήνα παλαιότητάς του, προκειμένου να ακολουθεί, όσο είναι δυνατόν, την τρέχουσα εμπορική αξία του. Επομένως, σε κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης το ασφαλιζόμενο ποσό θα μειώνεται αναλόγως.
 • Θραύση τζαμιών
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα τζάμια του ασφαλιζόμενου οχήματος και συγκεκριμένα στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και στα περιμετρικά κρύσταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των εργοστασιακών ηλιοροφών, μετά από θραύση τους που οφείλεται σε τυχαίο συμβάν. Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 10% της αξίας του αυτοκινήτου με ελάχιστο όριο €1.000 και ανώτατο €3.000. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή 25%. H κάλυψη δίνεται με απαλλαγή 25%. Δεν υπάρχει απαλλαγή σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στη Glassdrive, Carglass, ΦΙΛΗΣglass ή σε συμβεβλημένο συνεργείο.
 • Οικονομική Ενίσχυση
  • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλιζόμενου οχήματος σαν αποτέλεσμα:

   1. Πυρκαγιάς, έκρηξης,
   2. πυρκαγιάς ή/και έκρηξης από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες,
   3. φυσικών φαινομένων (καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση),
   4. γεωλογικών διαταραχών (σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη),
   5. ιδίων ζημιών από τροχαίο ατύχημα υπαιτιότητας του ασφαλιζόμενου οδηγού, αν δεν είναι ασφαλισμένο για τους παραπάνω κινδύνους, θα καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο οικονομική ενίσχυση € 5.000 όταν το όχημα κατά τη στιγμή της ζημιάς έχει ηλικία ενός μήνα και μικρότερη. Η οικονομική ενίσχυση θα μειώνεται κατά ποσοστό 1% για κάθε επιπλέον μήνα ηλικίας του οχήματος.
 • Κάλυψη αερόσακου
   
  • Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας του ασφαλιζόμενου οχήματος, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά πό ατύχημα και συγκεκριμένα συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης, σε Α κίνδυνο μέχρι το ποσό των 800€.