Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο


Ασφαλιστικά Προγράμματα Αυτοκινήτου

Η υποστήριξη που σας παρέχεται μέσω των προγραμμάτων της myDirect, σε περίπτωση ατυχήματος, είναι 24ώρη, 365 μέρες το χρόνο!

Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε αμέσως τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ 212 2127999  που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και περιμένετε στο σημείο του συμβάντος τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας, ο οποίος θα αναλάβει επιτόπου τις διαδικασίες καταγραφής και δήλωσης της ζημιάς, φροντίζοντας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε.

Φροντίδα Ατυχήματος

Τηλ. 212 2127999 (24ωρη εξυπηρέτηση)


Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας περιλαμβάνεται η κάλυψη myHealth Privilege και θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε,
καλέστε στο Συντονιστικό Κέντρο myHealth στο τηλ: 212. 212.51.51 (24 ωρη εξυπηρέτηση)

Το Συντονιστικό Κέντρο παρέχει:

-Ιατρικές Συμβουλές
-Οδηγίες για τη χρήση των παροχών της κάλυψης myHealth Privilege
-Ενημέρωση για το δίκτυο των συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων και γιατρών