Βιβλιοθήκη εντύπων

Βιβλιοθήκη εντύπων

Μέσα από τη Βιβλιοθήκη εντύπων έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από ιδιαίτερα χρήσιμα έντυπα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα υγείας της myDirect. Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έντυπα στον υπολογιστή σας.
 

Prime Best & Prime VIP - Προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης
Περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης Prime Best και Prime VIP.

Prime Med Plus - Πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
Περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης της κάρτας υγείας Prime Med Plus.

 PDF icon myΗealth Clinic Double Care - Εγχειρίδιο ασφάλισης
Αποτελεί το εγχειρίδιο ασφάλισης για τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης myHealth Clinic Double Care και myHealth Clinic Basic Plus. Περιέχει τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης, καθώς επίσης και τα υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης και υπαναχώρησης.