Ιατρικές Επισκέψεις

Ιατρικές Επισκέψεις

Το Prime Med Plus δίνει τη δυνατότητα στα ασφαλιζόμενα μέλη του πραγματοποίησης Απεριόριστων Ιατρικών Επισκέψεων σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, είτε στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ομίλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, είτε σε ένα Πανελλαδικό δίκτυο χιλίων οκτακοσίων (1800) επιλεγμένων και γεωγραφικά κατανεμημένων ιδιωτικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων.

Το Πανελλαδικό δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με το συντονιστικό κέντρο, γεγονός που δίνει την δυνατότητα στα μέλη των προγραμμάτων να κλείνουν ΑΜΕΣΑ το ραντεβού τους με ιατρό του δικτύου, με ένα τηλεφώνημα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Με το πρόγραμμα Prime Med Plus παρέχονται :

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες με συμμετοχή των μελών των προγραμμάτων με το ποσό των 0-10 ευρώ ανά επίσκεψη.

Β. ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες με συμμετοχή των μελών με το ποσόν των 10 ευρώ ανά επίσκεψη

Γ. ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο χιλίων οκτακοσίων (1800) ιδιωτικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων και με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), με συμμετοχή των μελών του προγραμμάτων, με το ποσό των 15 ή 20 ευρώ ανά επίσκεψη.