Πληρωμή Ασφαλίστρων

Μέσω της παρακάτω φόρμας, μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή Ασφαλίστρων χρησιμοποιώντας τον μοναδικό "κωδικό πληρωμής" που φαίνεται στην αίτηση ή το συμβόλαιο ασφάλισης/ανανέωσης.

Για μεγαλύτερη ευκολία, αν έχετε ήδη λογαριασμό στην myDirect, συνδεθείτε και χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή δίπλα από την συγκεκριμένη εγγραφή στο "myAccount".

Αριθμός Πληρωμής